Privacybeleid

Privacybeleid

LAATST BIJGEWERKT: 10 april, 2021

Virtual Escaping VOF ("Virtual Escaping VOF", "ons", "wij" of "onze") zet zich in voor het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van Persoonlijke Informatie die wij kunnen verzamelen. Virtual Escaping VOF heeft dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om u te informeren over onze informatie praktijken zoals de soorten informatie die wij verzamelen en hoe wij die informatie kunnen gebruiken om u te informeren over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Wij verzoeken u dringend dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen om inzicht te krijgen in ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie en de manier waarop wij deze zullen behandelen. Door enig deel van onze Websites (zoals hieronder gedefinieerd) te bezoeken of Virtual Escaping VOF op enigerlei wijze Persoonlijke Informatie te verstrekken, aanvaardt u en stemt u in met de in dit Privacybeleid beschreven praktijken en uw voortgezet gebruik van de Websites (na het plaatsen van een herzien privacybeleid) betekent dat u de voorwaarden van het herziene privacybeleid aanvaardt en daarmee instemt, dus controleer het beleid regelmatig op updates.

Personen in de Europese Unie ("EU") dienen de onderstaande belangrijke informatie te lezen, naast de andere bepalingen in dit Privacybeleid.

I. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
II. DE INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
III. HOE WORDT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD
IV. INTERACTIES MET DERDEN
V. ANALYSE VAN DERDEN PROVIDERS EN ADVERTENTIESERVERS; 
ONLINE VOLGEN
VI. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN
VII. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
VIII. UW KEUZES
IX. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
X. GEBRUIKERS BUITEN DUITSLAND EN NEDERLAND EN INTERNATIONALE OVERDRAGINGEN
XI. VRAGEN
XII. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE

I. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJNA. TOEPASSING VAN DIT PRIVACYBELEIDDit privacybeleid is van toepassing op www.virtualescaping.com en alle andere websites, functies of online diensten die eigendom zijn van of beheerd worden door Virtual Escaping VOF en die een link naar dit privacybeleid plaatsen (gezamenlijk de "Websites"), ongeacht of deze worden benaderd via computer, mobiel apparaat of anderszins. Merk echter op dat dit privacybeleid niet van toepassing is op het gebruik van niet aangesloten websites die een link naar onze Websites bevatten. Zodra u een andere website betreedt (hetzij via een advertentie, dienst of inhoudelijke link), dient u zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van dergelijke websites.

B. DOEL VAN DIT PRIVACYBELEIDDit Privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Virtual Escaping VOF uw Persoonlijke Informatie verzamelt en gebruikt via uw gebruik van de Websites, inclusief alle informatie die u via de Websites verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account, zich aanmeldt om informatie of mededelingen van ons te ontvangen, een product of dienst koopt, of verdere diensten of informatie bij ons aanvraagt.
Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest samen met alle andere privacyverklaringen of mededelingen over eerlijke verwerking die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden waarbij we Persoonlijke Informatie over u verzamelen of gebruiken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw informatie gebruiken. Dit Privacybeleid is een aanvulling op de andere mededelingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

C. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM ONS VAN WIJZIGINGEN OP DE HOOGTE TE BRENGENDeze versie werd voor het laatst bijgewerkt op 10 april 2021 en historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen. Wij behouden ons het recht voor, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, dit Privacybeleid aan te vullen, te wijzigen of bij te werken, eenvoudigweg door dergelijke aanvulling, wijziging of bijwerking op de Websites te plaatsen. Dergelijke wijzigingen, updates of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de Websites. Tenzij u hiermee instemt, zal Virtual Escaping VOF uw Persoonlijke informatie echter niet gebruiken op een wijze die wezenlijk verschilt van hetgeen in ons gepubliceerde Privacybeleid werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld. Controleer dit Privacybeleid regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in onze praktijken.
Het is belangrijk dat de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren accuraat en actueel is. Gelieve ons op de hoogte te houden indien uw Persoonlijke Informatie verandert tijdens uw relatie met ons. U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de juistheid van de informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw contactinformatie. Als u contact met ons opneemt met wijzigingen, zullen wij ons te goeder trouw inspannen om de gevraagde wijzigingen in onze op dat moment actieve databases aan te brengen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Merk echter op dat informatie intern kan blijven bestaan voor onze administratieve doeleinden en dat resterende gegevens op back-upmedia of om andere redenen kunnen blijven staan.

D. INHOUD VAN DERDEN, LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN INHOUD VAN MIK MEDIA DIE ZICH BUITEN DE WEBSITES BEVINDTDe Websites kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden en bepaalde inhoud op de Websites kan worden gehost en geserveerd door derden waarover Virtual Escaping VOF geen controle heeft. Wanneer u op een link naar een andere website of locatie klikt, verlaat u onze Websites en gaat u naar een andere site en kan een andere entiteit Persoonsgegevens van u verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe websites of hun inhoud, beoordelen deze niet en kunnen er niet verantwoordelijk voor zijn. Wees u ervan bewust dat de voorwaarden van dit Privacybeleid niet van toepassing zijn op deze externe websites, hun privacyverklaringen of inhoud, of op het verzamelen van uw Persoonlijke Gegevens nadat u op links naar dergelijke externe websites hebt geklikt. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt. De links naar websites of locaties van derden zijn voor uw gemak en betekenen niet dat wij deze derden of hun producten, inhoud of websites onderschrijven. Daarnaast kan inhoud van Virtual Escaping VOF worden opgenomen op webpagina's en websites die niet verbonden zijn aan Virtual Escaping VOF en waarover wij geen controle hebben. Deze derden kunnen gegevens verzamelen door het gebruik van hun eigen cookies, pixel tags of andere technologie, onafhankelijk informatie verzamelen of Persoonlijke Informatie vragen, en kunnen de mogelijkheid hebben uw gebruik van hun websites en diensten te volgen. Virtual Escaping VOF is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van enige derde partij.

II. DE INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN


Onder Persoonlijke Informatie of persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen informatie waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij en onze externe dienstverleners kunnen verschillende soorten Persoonlijke Informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:
● IDENTITEITSINFORMATIE omvat naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, titel, geboortedatum en geslacht.
● DEMOGRAFISCHE INFORMATIE: postcode, leeftijd en/of inkomen.
● CONTACT INFORMATION omvat factuuradres, e-mail adres en telefoonnummers.
● FINANCIËLE INFORMATIE omvat bankrekening- en betaalkaartgegevens (van toepassing indien er betalingen zijn gedaan).
● TRANSACTIE INFORMATIE omvat details over betalingen aan en van u en andere details van diensten die u van ons hebt gekocht (van toepassing als er betalingen zijn gedaan).
● TECHNISCHE INFORMATIE omvat internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en geografische locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie of andere unieke identificator (een reeks nummers of tekens die aan uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat wordt toegewezen wanneer u zich op het internet bevindt) ("Apparaatidentificatie") voor elke computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat (waarnaar hierin wordt verwezen als een "Apparaat") dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites.
● PROFIELINFORMATIE omvat uw gebruikers benaming en wachtwoord, aankopen of bestellingen die door u worden gemaakt (van toepassing indien er bestellingen werden gedaan), uw interesses, voorkeuren, productfeedback, en enquêtereacties.
● GEBRUIK GEGEVENS omvatten informatie over hoe u onze Websites, producten en diensten gebruikt, inclusief alle gebieden binnen onze Websites die u bezoekt of gebruikt en het tijdstip van de dag waarop u de Websites bezoekt, naast andere informatie.
● INFORMATIE OVER MARKETING EN COMMUNICATIE omvat uw voorkeuren in het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.
● LOCATIE-INFORMATIE bevat informatie over uw locatie met behulp van verschillende technologieën, zoals GPS, IP-adres en verbonden of nabije Wi-Fi-netwerken.
● INFORMATIE OVER GEBRUIKERSINHOUD omvat tekst (met inbegrip van vragen, opmerkingen en suggesties), foto's, audio, video's of andere inhoud (collectief, "Gebruikersinhoud") die u deelt door deel te nemen en inhoud publiekelijk te posten in beoordelingen, interactieve functies of andere communicatiefuncties ("Gemeenschapsfuncties").
Wij verzamelen, gebruiken en delen ook GEAGGREGEERDE INFORMATIE zoals statistische of demografische informatie voor enig doel. Geaggregeerde Informatie kan worden afgeleid van uw Persoonlijke Informatie maar wordt niet beschouwd als Persoonlijke Informatie in de wet aangezien deze informatie uw identiteit niet direct of indirect onthult. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke website functie. Indien wij echter Geaggregeerde Informatie combineren of verbinden met uw Persoonlijke Informatie zodat deze direct of indirect uw identiteit kan onthullen, behandelen wij de gecombineerde informatie als Persoonlijke Informatie die zal worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij verzamelen geen BIJZONDERE CATEGORIEËN Persoonlijke Informatie over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

III. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN


Wij gebruiken verschillende methoden om informatie van en over u te verzamelen, onder meer via:
DIRECTE INTERACTIES. U kunt ons uw Identiteits-, Demografische-, Contact-, Financiële-, Profiel-, of Marketing- en Communicatiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat Persoonlijke Informatie die u verstrekt wanneer u:
● onze producten of diensten koopt;
● een account aanmaakt op onze Websites;
● u zich abonneert op e-mails of nieuwsbrieven;
● diensten of andere informatie aanvraagt;
● deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
● ons feedback geeft over producten, diensten of de Websites.
● GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN OF INTERACTIES.
Terwijl u door de Websites navigeert, kunnen wij automatisch Technische, Gebruiks- en Locatiegegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en -patronen. Wij verzamelen deze Persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, pixel tags, embedded scripts en andere soortgelijke technologieën. [Wij kunnen ook Technische Informatie over u ontvangen indien u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies].
● COOKIES - Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een website naar uw Apparaat stuurt terwijl u de website bekijkt. Deze worden op het Apparaat opgeslagen. Cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt, waaronder het monitoren van het gebruik van websites, het aanpassen van inhoud specifiek aan uw interesses, om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertentie te zien krijgt, om uw zoekopdrachten en aankopen te versnellen en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Websites en/of uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de Websites bezoekt. U kunt weigeren om cookies te accepteren door het activeren van de juiste instelling op uw browser. Echter, als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen op uw Apparaat, kunnen sommige functies van de Websites of onze inhoud niet goed functioneren.
● PIXEL TAG - Pixel Tags (ook clear GIFs, 1x1 GIFs Web beacons, of Web bugs genoemd) zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die op de Websites en in onze e-mail berichten kunnen worden opgenomen. In tegenstelling tot Cookies, die worden opgeslagen op het Apparaat van een gebruiker, zijn Pixel Tags onzichtbaar ingebed in webpagina's. Pixel Tags kunnen onzichtbaar zijn voor u, maar elke elektronische afbeelding of andere web programmeercode ingevoegd in een webpagina of e-mail kan fungeren als een pixel tag. Pixel Tags of soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt voor een aantal doeleinden, waaronder, zonder beperking, om bezoekers aan de Websites te tellen, om na te gaan hoe gebruikers door de Websites navigeren, om te tellen hoeveel verzonden e-mails daadwerkelijk werden geopend of om te tellen hoeveel bepaalde artikelen of links daadwerkelijk werden bekeken.
● EMBEDDED SCRIPTS - Embedded scripts zijn programmeercodes die zijn ontworpen om informatie te verzamelen over uw interacties met de Websites, zoals de links waarop u klikt. De code wordt tijdelijk op uw Apparaat gedownload vanaf onze webserver of een externe serviceprovider, en is alleen actief terwijl u verbonden bent met de Websites.
● FLASH LSOS - Wanneer wij video's plaatsen, kunnen derden gebruik maken van lokaal gedeelde objecten, bekend als "flash cookies", om uw voorkeuren voor volumeregeling op te slaan of om bepaalde videofuncties te personaliseren. Flash Cookies verschillen van browser Cookies door de hoeveelheid en het type data en hoe de data wordt opgeslagen. Met de hulpmiddelen voor cookiebeheer van uw browser kunt u Flash-cookies niet verwijderen. Om te leren hoe u de privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies kunt beheren, gaat u naar:
HTTP://WWW.MACROMEDIA.COM/SUPPORT/DOCUMENTATION/EN/FLASHPLAYER/HE LP/SETTINGS_MANAGER07.HTML.
● GEMEENSCHAPSFUNCTIES. De Websites kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen en Gebruikersinhoud publiekelijk te plaatsen door middel van recensies, enquêtes, interactieve functies of andere communicatiefuncties ("Community-functies"). Wij kunnen functionaliteit bieden voor u om Gebruikersinhoud in te dienen of te plaatsen via Community-functies, door de Websites te koppelen aan een service van een derde partij, of anderszins. Houd er rekening mee dat bepaalde informatie, zoals uw naam, openbaar kan worden weergegeven op de Websites samen met uw Gebruikersinhoud. Gebruikersinhoud die bestaat uit geüploade bestanden kan metagegevens bevatten, die Persoonlijke Informatie of andere informatie over of met betrekking tot u kunnen bevatten. U wilt wellicht metadata uit uw bestanden verwijderen voordat u dergelijke bestanden naar Virtual Escaping VOF verstuurt. HOUD ER REKENING MEE DAT ALLES WAT U PLAATST VIA COMMUNITY-FUNCTIES OPENBAAR IS - ANDEREN HEBBEN TOEGANG TOT UW GEBRUIKERSINHOUD EN KUNNEN DEZE GEBRUIKEN OF DELEN MET DERDEN. ALS U ERVOOR KIEST VRIJWILLIG PERSOONLIJKE INFORMATIE VRIJ TE GEVEN, WORDT DEZE INFORMATIE BESCHOUWD ALS OPENBARE INFORMATIE EN ZIJN DE BESCHERMINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID NIET VAN TOEPASSING. ALS U GEBRUIKERSINHOUD INDIENT, KAN DEZE OP ELK MOMENT ONLINE OF OFFLINE WORDEN GEPUBLICEERD. BOVENDIEN KUNNEN WIJ UW GEBRUIKERSINHOUD EN ELK UITTREKSEL VAN UW GEBRUIKERSINHOUD GEBRUIKEN IN VERBAND MET ONZE RECLAME-, MARKETING-, PUBLICITEITS- EN PROMOTIEACTIVITEITEN.
● DERDEN OF PUBLIEK BESCHIKBARE BRONNEN. Wij kunnen Persoonlijke Informatie over u ontvangen van verschillende derde partijen. Bijvoorbeeld, als u op een andere website bent en u kiest ervoor om informatie van ons te ontvangen, zal de andere website uw Contactinformatie en andere informatie naar ons doorsturen zodat wij contact met u kunnen opnemen zoals gevraagd. Wij kunnen de informatie die wij verzamelen ook aanvullen met externe gegevens van derden om u te voorzien van informatie, diensten of goederen die u hebt aangevraagd, om ons vermogen om u van dienst te zijn, te verbeteren en om onze inhoud op u af te stemmen. Wij kunnen de informatie die wij van deze andere bronnen ontvangen combineren met informatie die wij via de Websites verzamelen. In die gevallen zullen wij dit Privacybeleid toepassen op de gecombineerde informatie. Voorbeelden van bronnen van derden zijn:
● Technische informatie van de volgende partijen: ○ analytics providers; ○ advertentienetwerken; en ○ zoek informatie.
● Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten.
● Identiteit en contactinformatie uit openbaar toegankelijke bronnen.
● INFORMATIE VERSTREKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS. Als u besluit om een derde partij uit te nodigen om een account aan te maken en/of onze koopwaar te kopen, zullen wij de Identiteit en Contactinformatie die u verstrekt (b.v. naam en e-mail adres) voor u en de derde partij verzamelen om een bericht naar de derde partij te sturen en een follow-up met de derde partij te doen. Wij vertrouwen erop dat u van de derde partij alle toestemmingen verkrijgt die wettelijk vereist kunnen zijn om ons toe te staan dergelijke informatie te verzamelen en contact op te nemen met de derde partij zoals beschreven in de voorgaande zin. U of de derde partij kunnen contact met ons opnemen via contact@virtualescaping.com om de verwijdering van deze informatie uit onze database aan te vragen.

IV. INTERACTIES MET DERDEN


Bepaalde functionaliteit op de Websites kan toestaan interacties die u initiëren tussen de Websites en een derde partij website of dienst ("Derde Partij interacties"). Voorbeelden van interacties met derden kunnen technologie omvatten waarmee u inhoud van de Websites kunt "liken" of "delen" op of naar andere websites of diensten; inhoud naar de Websites kunt verzenden vanuit uw account op een website of dienst van een derde; de Websites anderszins kunt verbinden met een website of dienst van een derde, zoals via een Application Programming Interface (API) die beschikbaar wordt gesteld door Virtual Escaping VOF of derden; of voor gebruikers om zich te registreren voor een account en in te loggen via sociale netwerksites zoals Facebook en Google (elk een "SNS"). Door u te registreren of in te loggen via een SNS, geeft u de Websites toegang tot uw informatie en stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de SNS bij uw gebruik van dergelijke diensten. Wij kunnen informatie ontvangen van de SNS om het voor u gemakkelijker te maken om bij ons een account aan te maken. Alle informatie die we verzamelen van uw SNS-account kan afhangen van de privacy-instellingen die u hebt met die SNS, dus gelieve de privacy en gegevens praktijken van de SNS te raadplegen.
Als u ervoor kiest Interacties van Derden te gebruiken, kan informatie die u plaatst of waartoe u toegang verschaft, openbaar worden weergegeven op de Websites of door de aanbieder van de Sociale Functie die u gebruikt. Ook als u informatie plaatst op een platform van een derde partij dat verwijst naar de Websites (bijvoorbeeld door een van de Websites te noemen of een hashtag te gebruiken die gekoppeld is aan een van de Websites in een tweet of statusupdate), kan uw post worden gepubliceerd op onze Websites in overeenstemming met de voorwaarden van de website of dienst van de derde partij. Ook kunnen zowel Virtual Escaping VOF als de derde partij toegang hebben tot bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Websites en de website of dienst van de derde partij. Daarnaast kunnen wij informatie over u ontvangen in verband met het gebruik van de interacties van derden door andere gebruikers (wij kunnen bijvoorbeeld te weten komen dat u een "vriend" of "connectie" bent van de derde partij of andere informatie over u ontvangen die de andere gebruiker ons laat ontvangen). De informatie die wij verzamelen in verband met interacties met derden is onderworpen aan dit Privacybeleid.
De informatie die door de derde partij wordt verzameld en opgeslagen, blijft onderworpen aan de privacy praktijken van de derde partij, met inbegrip van de vraag of de derde partij informatie met ons blijft delen, de soorten informatie die worden gedeeld, en uw keuzes met betrekking tot wat zichtbaar is voor anderen op de website of de dienst van die derde partij.

V. ANALYSE VAN DERDEN PROVIDERS EN ADVERTENTIESERVERS; 
ONLINE VOLGEN


Virtual Escaping VOF werkt met bepaalde derden (waaronder netwerk adverteerders, advertentiebureaus en analyse bedrijven) om ons te voorzien van informatie met betrekking tot het verkeer op de Websites, om advertenties aan te bieden, waaronder onze advertenties elders online, en om ons te voorzien van informatie met betrekking tot het gebruik van de Websites en de effectiviteit van onze advertenties.
Deze derde partijen kunnen Apparaat identificatie- en Gebruiksgegevens gebruiken om rapporten over gebruikersactiviteiten samen te stellen. Als u bijvoorbeeld op een van onze advertenties hebt geklikt die u naar een van de Websites heeft geleid, kunnen onze serviceprovider(s) ons vertellen op welke advertentie u hebt geklikt en waar u de advertentie hebt bekeken. Deze derden kunnen hun eigen traceringstechnologieën instellen en gebruiken (inclusief cookies, ingesloten scripts en pixel tags) en kunnen anderszins uw Apparaat identificatie, Gebruiksgegevens en gerelateerde informatie over u verzamelen of hier toegang toe hebben. Cookies en pixel tags, inclusief die welke zijn ingesteld door externe netwerk adverteerders, kunnen onder andere worden gebruikt om advertenties te targeten, te voorkomen dat u dezelfde advertenties te vaak te zien krijgt, onderzoek te doen naar het nut van bepaalde advertenties voor u, en te helpen bij het verstrekken van analyses. Deze derden kunnen ook Apparaat identificatie- en Gebruiksgegevens aan andere derden overdragen wanneer zij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer deze derden analytische informatie namens hen verwerken. Het vermogen van elk van deze derde partijen om Apparaat identificatie- en Gebruiksgegevens te gebruiken en te delen wordt beperkt door hun respectievelijke Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Door onze Websites te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door deze derden op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Voor een volledige lijst van analyse diensten van derden kunt u contact met ons opnemen via contact@virtualescaping.com.
Wij kunnen Apparaat Identificatie- en Gebruiksgegevens over bezoekers delen met externe reclamebedrijven, aanbieders van analyses en andere verkopers voor soortgelijke doeleinden. Hoewel wij een verscheidenheid aan dienstverleners kunnen gebruiken om advertentie- en analyse diensten uit te voeren, kunnen sommige van deze bedrijven lid zijn van het Network Advertising Initiative ("NAI") of het Digital Advertising Alliance ("DAA") Zelfregulering programma voor Online Behavioral Advertising.
Voor aanvullende informatie over gerichte reclame en de "opt-out" procedures van NAI-leden en bedrijven die deelnemen aan het DAA Self-Regulatory Program, kunt u terecht op:
● NAI Opt-Out Tool (voor website gebruikers):
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
● DAA Consumenten keuze (voor website gebruikers): http://www.aboutads.info/choices/
● DAA AppChoices (voor gebruikers van mobiele apps): http://youradchoices.com/appchoices
Als u zich via deze mechanismen afmeldt, betekent dit niet dat u geen advertenties meer ontvangt. U zult generieke advertenties blijven ontvangen tijdens uw bezoek aan de Websites en elders online. Sommige derde partijen kunnen Persoonsgegevens verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites heen.
Uw browserinstellingen kunnen u in staat stellen automatisch een "Do Not Track"-signaal door te geven aan websites en online diensten die u bezoekt. Er is echter geen consensus onder de deelnemers aan de industrie over wat "Do Not Track" in deze context betekent. Zoals vele websites en online diensten, reageren de Websites momenteel niet op of wijzigen hun praktijken wanneer zij een "Do Not Track" signaal ontvangen van de browser van een bezoeker. Om meer te weten te komen over "Do Not Track", kunt u http://www.allaboutdnt.com bezoeken.

VI. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN


Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen, met inbegrip van Persoonlijke Informatie en Gebruiksgegevens, gebruiken:
● om u te voorzien van onze producten en diensten en gerelateerde klantenservice;
● om uw registratie en het aanmaken van een account bij de Websites te verwerken, inclusief het verifiëren of uw contactinformatie actief en geldig is;
● om u als gebruiker in ons systeem te identificeren;
● om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u hebt aangevraagd of waarvoor u hebt ingestemd om ze te ontvangen;
● om de administratie van onze Websites en diensten te verbeteren;
● (indien van toepassing) om transacties die u initieert te verwerken, betalingen te verwerken en nauwkeurige facturering en verzending te verzorgen;
● (indien van toepassing) om u administratieve e-mailberichten te sturen, zoals orderbevestigingen, updates van de orderstatus, veiligheids-, of ondersteunings- en onderhoudsadviezen;
● (indien van toepassing) om u te factureren voor Virtual Escaping VOF producten of diensten;
● te antwoorden op uw vragen in verband met tewerkstellingskansen of andere verzoeken;
● het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes, aanbiedingen en ander promotiemateriaal met betrekking tot onze diensten en voor andere marketingdoeleinden van Virtual Escaping VOF;
● om onze producten/diensten op de markt te brengen, met inbegrip van het aanbevelen van producten/diensten die voor u interessant kunnen zijn;
● om onze Websites en ons product- en dienstenaanbod te verbeteren;
● om onze Websites en de inhoud ervan op een geschikte en doeltreffende manier voor u en voor uw computer te presenteren;
● om uw ervaring op de Websites aan te passen en op maat te maken, bijvoorbeeld door inhoud weer te geven waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn;
● om de kwaliteit van de ervaring te verbeteren wanneer u met onze Site en Diensten interageert voor interne bedrijfsdoeleinden;
● voor naleving fraudepreventie en veiligheid, met inbegrip van het afdwingen van onze servicevoorwaarden en dit Privacybeleid, het beschermen van onze rechten privacy, veiligheid of eigendom en/of dat van u of anderen, en het beschermen tegen, onderzoeken van of afschrikken van frauduleuze, schadelijke, onbevoegde, onethische of illegale activiteiten;
● om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten;
● om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienst;
● om te voldoen aan toepasselijke wetten, wettelijke verzoeken en juridische processen, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties;
● om contact met u op te nemen met betrekking tot uw gebruik van de Websites en, naar ons goeddunken, wijzigingen in het beleid of de functionaliteit van de Websites; en
● om andere functies uit te voeren zoals beschreven op het moment van verzameling, met uw toestemming, of zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. Naast het bovenstaande kunnen wij anonieme gegevens gebruiken om verzoek- en gebruikspatronen te analyseren, zodat wij de inhoud van onze diensten kunnen verbeteren en de navigatie op de Websites kunnen verbeteren. Wij behouden ons het recht voor anonieme gegevens voor elk doel te gebruiken en anonieme gegevens naar eigen goedkeuring aan derden bekend te maken.

A. E-MAIL COMMUNICATIEWij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of van wat voor u interessant kan zijn. U ontvangt nieuwsbrieven of marketingberichten van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht, of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u meedeed aan een wedstrijd of u zich registreert voor een promotie en, in elk geval, als u op dat moment toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingberichten.

B. COOKIESEen cookie is een gegevensbestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de vastgestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker de cookie vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen vervalt op het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar Persoonlijke Informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.
Wij kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring op onze Site te bieden. Dit soort informatie wordt verzameld om de Websites nuttiger voor u te maken en om de ervaring met ons af te stemmen op uw speciale interesses en behoeften.
Met de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren en kunt u cookies verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser, en van versie tot versie. U kunt echter informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies voor een aantal veelgebruikte browsers via de onderstaande links:
● CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
● EDGE: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy;
● FIREFOX: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
● INTERNET EXPLORER: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
● OPERA: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/; en
● SAFARI: https://support.apple.com/kb/PH21411.
Wij wijzen u erop dat het blokkeren van alle cookies een negatieve invloed zal hebben op de bruikbaarheid van veel websites en dat, indien u ervoor kiest cookies te blokkeren, u wellicht niet alle functies op onze Websites zult kunnen gebruiken.

VII. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE


Wij kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals geaggregeerde gebruikersstatistieken, naar eigen goedkeuring en zonder enige beperking delen. Wij kunnen de informatie die wij over u hebben verzameld, inclusief Persoonlijke Informatie, zoals bekendgemaakt op het moment dat u uw informatie verschafte, met uw toestemming, zoals beschreven in dit Privacybeleid, of in de volgende omstandigheden openbaar maken:

A. INTERNE DERDENVirtual Escaping VOF kan, en behoudt zich het recht voor, uw informatie delen met een ander bedrijf dat momenteel geen moederbedrijf, dochtermaatschappij of gelieerde onderneming van Virtual Escaping VOF is, maar dit wel wordt. U kunt in de gelegenheid worden gesteld om informatie en/of marketing aanbiedingen te ontvangen van Virtual Escaping VOF en aan ons gelieerde ondernemingen, partners en agenten. Als u er op dat moment mee instemt dergelijke communicatie te ontvangen, wordt uw Persoonlijke informatie doorgegeven aan die derde partij (of partijen). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Marketingcommunicatie.

B. EXTERNE DERDENDerde dienstverleners
Wij kunnen Persoonlijke informatie delen met externe dienstverleners in verband met de uitvoering van diensten aan, of namens, Virtual Escaping VOF en de Websites, waaronder het uitvoeren van kwaliteitscontrole testen; het vergemakkelijken van het aanmaken van accounts; het verlenen van technische ondersteuning; en/of het verlenen van andere diensten aan Virtual Escaping VOF. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Websites kan inhouden dat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen aan en opgeslagen door ons webhostingbedrijf conform hun privacybeleid.
Wij kunnen ook Informatie delen wanneer wij samenwerken met bedrijven, partners of agenten om een directe relatie met u te ontwikkelen of in verband met het Verwijzingsprogramma.
Deze dienstverleners kunnen uw informatie buiten de EU of de Verenigde Staten opslaan of gebruiken.
Administratieve en juridische redenen
Wij kunnen informatie, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, overdragen en bekendmaken aan derden:
● om te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, onderzoek of proces, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, statuut of gerechtelijk bevel, of indien wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking bij wet is vereist;
● om verzekeringsdekking te verkrijgen of te behouden, risico's te beheren, professioneel advies in te winnen, of rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure;
● om de veiligheid, belangen, rechten, eigendom of beveiliging van Virtual Escaping VOF, u, of derden te beschermen; dit kan inhouden dat informatie wordt uitgewisseld met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico;
● om te reageren op een inbreuk of een poging tot inbreuk op de beveiliging van onze Websites;
● om onze wettelijke rechten te verdedigen of te doen gelden krachtens de Gebruiksvoorwaarden van de Websites, beleidsregels die van toepassing zijn op de Websites of enige andere overeenkomst die u mogelijk hebt met Virtual Escaping VOF;
of
● op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek instellen.
Wij kunnen Technische Informatie ook gebruiken om gebruikers te identificeren, en kunnen dit naar eigen goeddunken doen in samenwerking met auteursrechthebbenden, internet service providers, draadloze service providers, of rechtshandhavingsinstanties.
Sites voor sociale netwerken
Zoals uiteengezet in Sectie IV, stellen onze Websites en diensten u in staat om inhoud te posten op SNS's. Als u ervoor kiest om dit te doen, zullen wij informatie verstrekken aan dergelijke SNS's in overeenstemming met uw verkiezingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van die websites en dat het uw verantwoordelijkheid is om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de toepasselijke SNS te bekijken. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor: (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke SNS's; (ii) de inhoud, producten of diensten op of beschikbaarheid van dergelijke SNS's; of (iii) uw gebruik van dergelijke SNS's.
Kenmerken van de gemeenschap
Zoals uiteengezet in Sectie III, stellen onze Websites en diensten u in staat Gebruikersinhoud te plaatsen via Community-functies. Indien u ervoor kiest deze functies te gebruiken, wordt u geïdentificeerd aan de hand van uw voornaam en achternaam. Houdt u er rekening mee dat alle Persoonlijke Informatie die u op een openbaar gedeelte van de Site plaatst, publiekelijk zichtbaar is. Eenmaal publiekelijk weergegeven, kan deze informatie door anderen worden verzameld en gebruikt. Wij kunnen niet controleren wie uw berichten leest of wat andere gebruikers doen met de informatie die u vrijwillig plaatst, dus het is zeer belangrijk dat u geen gegevens zoals privé-contactinformatie in uw berichten plaatst die u niet openbaar wilt maken. Als u eenmaal informatie openbaar hebt gemaakt, kunt u deze nog steeds bewerken en verwijderen op de Site, maar u kunt dergelijke informatie niet meer bewerken of verwijderen die door anderen (bijv. zoekmachines) in de cache is opgeslagen, is verzameld en elders is opgeslagen.
Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw Persoonsgegevens respecteren en hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als wordt vereist door dit Privacybeleid.

C. DELING TUSSEN MIK-MEDIA BEDRIJVEN; BEDRIJFSOVERDRACHTENVirtual Escaping VOF mag uw Persoonsgegevens ook bekend maken en overdragen: (i) aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van de Websites of toepasselijke database, of van onze producten of diensten; (ii) indien Virtual Escaping VOF (of een van haar gelieerde, moeder- of dochtermaatschappijen) haar rechten met betrekking tot uw informatie overdraagt aan een derde; of (iii) in verband met of tijdens onderhandelingen over een bedrijfsfusie, financiering consolidatie, herstructurering, de overname of ontbinding transactie of procedure waarbij sprake is van verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van al of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa, inclusief, zonder beperking, in de loop van een due diligence-proces. In geval van insolvabiliteit, faillissement of curatele kan Persoonlijke informatie ook worden overgedragen als een bedrijfsmiddel. Indien een ander bedrijf ons bedrijf, onze activiteiten of activa overneemt, zal dat bedrijf de door ons verzamelde Persoonlijke informatie bezitten en zal het de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw Persoonlijke informatie overnemen zoals beschreven in dit Privacybeleid. Deze overdrachten en openbaarmakingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden uitgevoerd.

VIII. UW KEUZES


U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van informatie op onze Websites en diensten:

A. TOEGANG TOT, BIJWERKEN, CORRIGEREN OF WISSEN VAN INFORMATIEU kunt uw Persoonsgegevens inzien, verzoeken om toegang tot, bijwerken, corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen via contact@virtualescaping.com.
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen en wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om uw verzoek te honoreren, maar houd er rekening mee dat wij verplicht kunnen zijn om dergelijke informatie te bewaren en niet te verwijderen (of om deze informatie gedurende een bepaalde tijd te bewaren, in welk geval wij pas aan uw verzoek tot verwijdering zullen voldoen nadat wij aan dergelijke vereisten hebben voldaan). Wanneer wij informatie verwijderen, zal deze uit de actieve database worden verwijderd, maar kan deze in onze archieven blijven staan. Wij kunnen ook informatie bewaren voor fraudepreventie of soortgelijke doeleinden. Merk ook op dat wij uw gebruikersaccount mogelijk moeten verwijderen om uw Persoonlijke Informatie te wissen.
U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de juistheid van de informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens. Als u contact met ons opneemt met wijzigingen, zullen wij ons te goeder trouw inspannen om de gevraagde wijzigingen in onze op dat moment actieve databases aan te brengen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Merk echter op dat informatie intern kan blijven bestaan voor onze administratieve doeleinden en dat restgegevens op back-upmedia of om andere redenen kunnen blijven staan.

B. AFMELDENWij sturen u alleen direct marketing e-mails of andere soortgelijke mededelingen als u ervoor kiest dergelijke e-mails te ontvangen. Indien u in de toekomst niet wenst dat uw e-mailadres of andere contactinformatie wordt gebruikt voor promotionele doeleinden, kunt u aangeven dat u geen berichten meer van ons wenst te ontvangen en kunt u zich afmelden door de afmeldinstructies in de e-mail die u ontvangt te volgen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie contactinformatie in Sectie A hierboven). Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op Persoonlijke Informatie die aan ons is verstrekt als gevolg van de aankoop van een dienst of een andere transactie en kunnen wij u dienstgerelateerde berichten sturen, inclusief kennisgevingen van eventuele updates van onze Gebruiksvoorwaarden of Privacybeleid.

C. KEUZE OM PERSOONLIJKE INFORMATIE NIET TE DELENU kunt ervoor kiezen om ons geen Persoonlijke Informatie te verstrekken. In een dergelijk geval kunt u nog steeds in staat zijn om toegang te krijgen tot en gebruik maken van sommige gedeelten van de Websites; maar u kunt niet in staat zijn om toegang te krijgen tot en gebruik maken van die gedeelten van de Websites die uw Persoonlijke Informatie vereisen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing e-mails door het volgen van de afmeldingsinstructies hierboven of aan u verstrekt in deze e-mails. Let op: wij behouden ons het recht voor om u bepaalde communicatie met betrekking tot uw account of het gebruik van een van de Websites (bijvoorbeeld, administratieve en service aankondigingen, verzending mededelingen, en orderbevestigingen) en deze transactionele account berichten kunnen niet worden beïnvloed als u zich afmeldt van marketing communicatie.
Wanneer wij op grond van de wet, of op grond van een contract dat wij met u hebben, Persoonsgegevens moeten verzamelen en u verzuimt die informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat wij met u hebben of trachten te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval kan het zijn dat wij een product of dienst die u bij ons heeft moeten annuleren, maar wij zullen u op dat moment op de hoogte stellen als dit het geval is.

D. MARKETINGCOMMUNICATIEWij streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van Persoonlijke Informatie, met name op het gebied van marketing en reclame. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie zoals uiteengezet in Sectie B, hierboven. Merk op dat u service-gerelateerde en andere niet-marketingcommunicatie kunt blijven ontvangen.

E. ONTKOPPELING VAN INTERACTIES MET DERDEN EN SNSZoals uiteengezet in Sectie IV, stellen onze Websites en diensten u in staat tot interactie met of het plaatsen van inhoud op bepaalde derde partijen en SNS's. Indien u deze interacties en verbindingen wenst te beëindigen, verwijzen wij u naar de privacy-instellingen van de derde partij of SNS om te bepalen hoe u onze toestemmingen kunt aanpassen en de interactiviteit tussen de Diensten en uw sociale media-account kunt beheren.

IX. BEVEILIGING VAN GEGEVENS


Virtual Escaping VOF gebruikt commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen om de door ons verzamelde Persoonlijke Informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig kan zijn en dat Virtual Escaping VOF de veiligheid van door ons verzamelde informatie niet garandeert of waarborgt. U gebruikt onze Websites en verstrekt ons uw informatie op eigen risico.
Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en alle toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

X. GEBRUIKERS BUITEN DUITSLAND EN NEDERLAND EN INTERNATIONALE OVERDRAGINGEN


De Websites worden gehost in Duitsland en geëxploiteerd in Nederland en derde dienstverleners en partners opereren in Nederland en andere rechtsgebieden. Als u zich buiten Duitsland bevindt, wees u er dan van bewust dat alle informatie die u aan ons verstrekt, kan worden overgedragen aan en verwerkt in Nederland en andere landen. Door de Websites te gebruiken of ons informatie te verstrekken, erkent u en stemt u in met deze overdracht, verwerking en opslag van uw informatie in landen waar de privacywetgeving minder streng kan zijn dan die in het land waar u woont of waarvan u ingezetene bent.

XI. VRAGEN


Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of onze praktijken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op contact@virtualescaping.com.

XII. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIEA. PERSOONLIJKE INFORMATIEVerwijzingen naar "Persoonsgegevens" in dit Privacybeleid zijn gelijkwaardig aan "Persoonsgegevens" die onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming vallen.

B. RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENSWij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:
● Wanneer wij verplichtingen moeten nakomen in verband met een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.
● Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen. Onze legitieme belangen omvatten de belangen die verband houden met het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste service/het beste product en de beste en meest veilige ervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins bij wet verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.
● Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.
In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van marketingcommunicatie naar u via e-mail. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.
Wij hebben hieronder, in tabelvorm, een beschrijving gegeven van de manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren. Waar van toepassing hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn. Merk op dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtmatige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken.

C. CONTROLEDit privacybeleid wordt uitgevaardigd namens contact@virtualescaping.com.
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde gegevens.

D. BEWAREN VAN GEGEVENSWij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.
Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.
In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie de subrubriek Wissen aanvragen hieronder voor meer informatie.
In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden; in dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

E. WIJZIGING VAN DOELWij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden overeenstemmend is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel overeenstemmend is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen. Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat mogen doen.
Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, met inachtneming van de bovenstaande regels, indien dit bij wet is voorgeschreven of toegestaan.

F. RECHTEN INZAKE PERSOONSGEGEVENS VAN EU-INGEZETENENOnder bepaalde omstandigheden kunnen EU-inwoners rechten hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet:
● TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS VERZOEKEN (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor de betrokkene"). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij die gegevens rechtmatig verwerken.
● CORRECTIE VERZOEKEN van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u hebben, laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.
● VERZOEK OM VERWIJDERING van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is waarom wij deze zouden blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
● BEZWAAR TE MAKEN tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden worden aangetast. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
● VERZOEK OM SCHORSING VAN VERWERKING van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat u ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.
● OVERDRACHT van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven ze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
● INTREKKEN VAN TOESTEMMING op elk moment wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.
Indien u een van de hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met contact@virtualescaping.com.
Meestal geen vergoeding nodig
U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.
Wat we van u nodig hebben
Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben op de ontvangst hiervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.
Termijn om te reageren
Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.
Klachten bij de Toezichthoudende Autoriteit
Inwonende van de EU hebben het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming. Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, dus gelieve eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om ons in staat te stellen dit te doen.